slogan

Thông báo về việc xin ý kiến về những thay đổi về chế độ chính sách đối với người lao động

Thông báo về việc xin ý kiến về những thay đổi về chế độ chính sách đối với người lao động

Phiếu thu thập thông tin Giảng viên và Bộ môn

Phiếu thu thập thông tin Giảng viên và Bộ môn

Thông báo số 804/DHKTQD: Về việc xét hết tập sự và ký lại HĐ lao động

Thông báo số 804/DHKTQD: Về việc xét hết tập sự và ký lại HĐ lao động

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên đợt 1 năm 2012

Quyết định về việc nâng lương thường xuyên đợt 1 năm 2012

Thông báo kết quả xét nâng lương thường xuyên đợt I năm 2012

Thông báo kết quả xét nâng lương thường xuyên đợt I năm 2012

Thông báo đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012

Thông báo đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012

Thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về việc chi trả lương, thu nhập tăng thêm và các khoản trích theo lương theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng từ ngày 01/05/2012

Thông báo về việc chi trả lương, thu nhập tăng thêm và các khoản trích theo lương theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng từ ngày 01/05/2012

Hướng dẫn về việc thực hiện các quy định về chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau hàng năm đối với các viên chức đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Hướng dẫn về việc thực hiện các quy định về chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau hàng năm đối với các viên chức đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển dụng viên chức

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc rà soát chi trả phụ cấp thâm niên cho viên chức hành chính

Thông báo về việc rà soát chi trả phụ cấp thâm niên cho viên chức hành chính

Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Thông báo về việc chi trả lương tháng 01/2012

Thông báo về việc chi trả lương tháng 01/2012

Thông báo kết qủa đánh giá lao động hết tập sự và ký lại Hợp đồng lao động tháng 12/2011

Thông báo kết qủa đánh giá lao động hết tập sự và ký lại Hợp đồng lao động tháng 12/2011

Quyết định về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Quyết định về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Thông báo về việc điều chỉnh đơn giá thanh toán giờ chuẩn giảng dạy vượt định mức

Thông báo về việc điều chỉnh đơn giá thanh toán giờ chuẩn giảng dạy vượt định mức

Thông báo về việc đối chiếu, kiểm tra mã viên chức của cán bộ, giảng viên trong toàn trường

Thông báo về việc đối chiếu, kiểm tra mã viên chức của cán bộ, giảng viên trong toàn trường


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau