slogan

Thông báo số 771/TB-ĐHKTQD: Thông báo tổ chức thi tuyển dụng viên chức ( Đợt tuyển dụng năm 2015)

Thông báo số 771/TB-ĐHKTQD: Thông báo tổ chức thi tuyển dụng viên chức ( Đợt tuyển dụng năm 2015) (Danh sách phòng thi Tin học và Ngoại ngữ)

Thông báo số 678/TB-ĐHKTQD ngày 05/06/2015: Về tổ chức thi tuyển dụng viên chức (Đợt tuyển dụng năm 2015)

Thông báo số 789/TB-ĐHKTQD: Về tổ chức thi tuyển dụng viên chức (Đợt tuyển dụng năm 2015) ( Lịch thi, đề cương ôn tập, hồ sơ đạt tiêu chuẩn, chưa đạt tiểu chuẩn và không đạt tiêu chuẩn.)

Thông báo số 590/TB-ĐHKTQD ngày 18/5/2015 Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 590/TB-ĐHKTQD ngày 18/5/2015 Về kết luận của Hội nghị liên tịch giữa Ban giám hiệu và Ban thường vụ Đảng ủy.

Thông báo số 537/ĐHKTQD-TCCB: Về việc tạo điều kiện xác nhận hồ sơ cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.

Thông báo số 537/ĐHKTQD-TCCB: Về việc tạo điều kiện xác nhận hồ sơ cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau