slogan

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2011

Thứ sáu - 06/05/2011 09:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TÊ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  15 tháng 3  năm 2011

 

 

 

THÔNG BÁO ĐỢT XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2011

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

          Nhà trường đã  nhận được lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước(Thông báo số 17/TB-HĐCDGSNNngày 21 tháng 3 năm 2011).

          Nhà trường sao gửi tới các đơn vị trong Trường văn bản trên và lưu ý  những mốc thời điểmchính:

          1. Ngày 30/04/2011: Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên - đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2011 tại phòng Tổ chức cán bộ;

            2. Ngày 30/05/2011: Hạn cuối cùng ứng viên nộp Bản đăng kýxét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011 tại phòng Tổ chức cán bộ để phòng Tổ chức cán bộ tập hợp và nộp về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ngày 01/06/2011;

          3. Ngày30/06/2011: Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét chức danh GS, PGS đợt năm 2011tại phòng Tổ chức cán bộ;

          4. Từ ngày 01/07/2011 đến 30/07/2011: Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS) xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS đợt năm 2011;

          5. Ngày10/08/2011: Hạn cuối cùng Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở chuyển các tài liệu của đợt xét năm 2011 như đã quy định và hồ sơ của ứng viên đã được HĐCDGSCS đề nghị HĐCDGSNN xét tiếp.

          Để đảm bảo kịp thời gian, việc chuẩn bị đăng ký và hồ sơ của người đăng ký có khối lượng công việc lớn, đề nghị Trưởng đơn vị thông báo và dán thông báo này cùng Thông báo số 17/TB-HĐCDGSNNngày 21 tháng 3 năm 2011 tại bảng tin của đơn vị.

          Nhà trường thông báo và đề nghị các đơn vị và các nhà giáo chủ động tiến hành các việc liên quan.

          Nội dung Thông báo, các văn bản về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2011 xin tham khảo thêm tại website của trường.

 

                                                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn