slogan

Thống Kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Hôm nayHôm nay : 1688

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77643

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2541339

Link Nội Bộ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG NĂM 2011

Chủ nhật - 12/06/2011 07:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
–––––––––––––
Số: 521/KH-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

      

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG NĂM 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-ĐU ngày 15/4/2011 của Đảng ủy về phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kết luận cuộc họp ngày 24/5/2011 của Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng có liên quan, Trường thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho viên chức của trường trong năm 2011 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH
1. Nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển trường;
2. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên và viên chức của trường.
II. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Hiệu trưởng giao Phòng Tổ chức cán bộ là đầu mối quản lý, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên trong toàn trường.
2. Các đối tượng thuộc diện bắt buộc đi học và diện được cử đi học phải có trách nhiệm tham dự và hoàn thành khóa học. Nếu không hoàn thành khóa học sẽ phải bồi hoàn chi phí đào tạo. Việc không hoàn thành khóa học của viên chức sẽ được xem xét khi bình xét thi đua và xét trả lương, thu nhập tăng thêm ngoài lương.
3. Chứng chỉ của các khóa học là một trong các điều kiện xét đạt chuẩn các chức danh để xem xét ký tiếp hợp đồng lao động, xét hoàn thành nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ.

 

III. DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC DỰ KIẾN TỔ CHỨC TRONG NĂM 2011
3.1. Các lớp do Trường tổ chức có cấp chứng chỉ
1. Lớp bồi dưỡng về quản trị văn phòng hiện đại (Mã số lớp: BD01)
a) Mục tiêu:
- Trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữ; kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản; kỹ năng giao tiếp và văn hoá ứng xử trong giao tiếp; kỹ năng thuyết trình và tổ chức các cuộc họp; kỹ năng lập kế hoạch làm việc; kỹ năng xây dựng và làm việc hiệu quả theo nhóm…
- Giúp người học hiểu biết về các quy định về tổ chức và quản lý của trường và những lưu ý khi triển khai thực hiện; 
- Trang bị kiến thức về xây dựng quy trình và thủ tục xử lí công việc thuộc mảng công việc được phân công phụ trách. 
b) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: các chuyên viên Phòng Tổng hợp có liên quan trực tiếp đến công tác hành chính – tổng hợp, các chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Trợ lí và Văn thư các đơn vị, chuyên viên làm công tác tổng hợp và hành chính của các phòng chức năng do Trưởng đơn vị cử. 
- Đối tượng diện đăng ký để lựa chọn: các chuyên viên khác do Trưởng đơn vị cử đi học.
c) Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 7/2011
d) Thời lượng:10-12 buổi.
2. Lớp bồi dưỡng về quản trị đại học dành cho cán bộ quản lý cấp Bộ môn (Mã số lớp: BD02)
a) Mục tiêu:
- Trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý cấp Bộ môn: lập kế hoạch giảng dạy và kế hoạch công tác; tổ chức xây dựng đề cương môn học; tổ chức biên soạn giáo trình; thiết kế bài giảng và môn học dựa trên web và moodle; xây dựng thuyết minh đề tài NCKH các cấp; kiểm định và đánh giá chất lượng…
- Hiểu biết về các quy định về tổ chức và quản lý của trường đối với cấp Bộ môn và những lưu ý khi triển khai thực hiện; 
b) Thời gian học: học ngoài giờ hành chính và một số ngày nghỉ.
c) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: Trưởng và phó các Bộ môn trong toàn trường (chia thành 2 lớp) 
- Đối tượng diện đăng ký để lựa chọn: các giảng viên khác có nhu cầu.
d) Thời gian dự kiến tổ chức: cuối tháng 11/2011.
e) Thời lượng: 6-8 buổi.
3. Lớp bồi dưỡng về quản trị đại học dành cho cán bộ quản lý cấp Khoa, Phòng, Viện (Mã số lớp: BD03)
a) Mục tiêu:
- Trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp Khoa, Phòng, Viện về quản trị đại học: quản lý đào tạo đại học; kiểm định và đánh giá chất lượng; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; các kỹ năng lãnh đạo (lập kế hoạch, xây dựng và quản lý nhóm; quản trị nhân sự; quản lý thời gian; quản lý sự thay đổi…)
- Giúp người học hiểu biết về giáo dục đại học thế giới, giáo dục đại học Việt Nam: Bối cảnh, xu thế, chiến lược và chính sách phát triển; vấn đề tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học; lãnh đạo quản lý trường đại học để đáp ứng nhu cầu thay đổi. 
- Giúp người học hiểu biết về các quy định về tổ chức và quản lý của trường đối với cấp Khoa, Phòng, Viện và những lưu ý khi triển khai thực hiện; 
- Cung cấp các thông tin về đổi mới công tác quản trị đại học của một số trường đại học tiêu biểu trên thế giới và chiến lược phát triển của Trường Đại học KTQD.
b) Thời gian học: học ngoài giờ hành chính và một số ngày nghỉ.
c) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: Trưởng và phó các Khoa, Phòng, Viện trong toàn trường (chia thành 2-3 lớp) 
- Đối tượng diện đăng ký để lựa chọn: các chuyên viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý.
d) Thời gian dự kiến tổ chức: cuối tháng 10/2011.
e) Thời lượng: 8-10 buổi.
4. Lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ tài chính – kế toán (Mã số lớp: BD04)
a) Mục tiêu:
- Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác tài chính – kế toán;
- Hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý tài chính hiện hành của trường;
b) Thời gian học: học trong giờ và ngoài giờ hành chính.
c) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: Chuyên viên Phòng TC-KT, các cán bộ làm công tác thanh toán của các đơn vị trong toàn trường.
d) Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 8/2011.
e) Thời lượng: 6-8 buổi.
5. Lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đào tạo và công tác sinh viên – học viên cao học (Mã số lớp: BD05)
a) Mục tiêu:
- Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, học viên cao học;
- Giúp người học hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm về quản lý đào tạo của trường;
- Giúp người học hiểu và áp dụng được các văn bản quản lý về đào tạo và quản lý người học.
- Trang bị các kỹ năng mềm trong quản lý đào tạo và quản lý sinh viên: kỹ năng giao tiếp; thuyết phục và xử lí các tình huống; quản lý thời gian; quản lý sự thay đổi.
b) Thời gian học: học trong giờ và ngoài giờ hành chính.
c) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: Chuyên viên Phòng QLĐT, Khoa ĐHTC, Viện ĐTSĐH, Trung tâm ĐTTX, Trợ lý đào tạo các đơn vị, cố vấn học tập chuyên trách.
- Đối tượng diện đăng ký để lựa chọn: các chuyên viên khác do Trưởng đơn vị cử đi học.
d) Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 8/2011
e) Thời lượng: 10-12 buổi. 
6. Lớp bồi dưỡng về an toàn lao động (Mã số lớp: BD06)
a) Mục tiêu:
- Trang bị kiến thức về công tác an toàn lao động, các quy định về an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động, bảo hộ an toàn lao động.
b) Thời gian học: học trong giờ và ngoài giờ hành chính.
c) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: Viên chức Phòng QT-TB; cán bộ quản lý trang thiết bị của các đơn vị trong toàn trường.
d) Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 9/2011.
e) Thời lượng: 4-6 buổi.

 

7. Lớp bồi dưỡng giảng dạy theo phương pháp hiện đại (Mã số lớp: BD07)
a) Mục tiêu:
- Trang bị kiến thức và phương pháp giảng dạy hiện đại: phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tâm; thiết kế, viết và chuẩn bị bài giảng; xây dựng và thiết kế bài giảng dựa trên web và moodle; phương pháp giảng dạy theo tình huống; phương pháp sử dụng trò chơi đóng vai; sử dụng công trình nghiên cứu trong giảng dạy; phương pháp đánh giá; kinh nghiệm giảng dạy các lớp đông sinh viên…
- Trang bị các kỹ năng mềm cơ bản trong quá trình giảng dạy theo phương pháp hiện đại: kỹ năng thuyết trình; kỹ năng thuyết phục; kỹ năng làm việc nhóm; 
b) Thời gian học: học trong giờ và ngoài giờ hành chính.
c) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: các giảng viên tập sự đã học xong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học; các giảng viên thuộc diện ký hợp đồng 2 năm lần thứ Nhất và 1 năm lần thứ Hai.
- Đối tượng đăng ký và tuyển chọn: các giảng viên khác có nhu cầu.
d) Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 9/2011.
e) Thời lượng: 12-14 buổi.
8. Lớp bồi dưỡng nâng cao về phát triển kỹ năng nghiên cứu cho giảng viên đại học (Mã số lớp: BD08)
a)  Mục tiêu:
- Hiểu rõ những hạn chế của cách thức nghiên cứu hiện nay và yêu cầu đổi mới trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kinh tế, Quản lý, và Quản trị Kinh doanh
- Nắm vững sự khác biệt trong yêu cầu của nghiên cứu ứng dụng (tư vấn) và nghiên cứu hàn lâm trong khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh
- Nắm vững và thực hành một số quy trình, kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu, bao gồm xác định trọng tâm và khung nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, cùng các phương pháp và kỹ năng cụ thể.
- Thực hành một số công cụ thống kê thông dụng trên phần mềm SPSS và/hoặc các mô hình và công cụ Kinh tế lượng với phần mềm STATA
- Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với giảng viên về quá trình thực hiện các nghiên cứu tư vấn
- Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với giảng viên về quá trình gửi và đăng bài trên các tạp chí quốc tế có phản biện và được xếp hạng (SSCI)
b) Thời gian học: học trong giờ và ngoài giờ hành chính.
c) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: các giảng viên tập sự đã học xong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học; các giảng viên thuộc diện ký hợp đồng 2 năm lần thứ Nhất và 1 năm lần thứ Hai.
- Đối tượng đăng ký và tuyển chọn: các giảng viên khác có nhu cầu.
d) Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 10/2011.
e) Thời lượng: 12-14 buổi.
3.2. Các lớp do đơn vị liên kết tổ chức có cấp chứng chỉ
1. Lớp bồi dưỡng phương pháp sư phạm đại học (Mã số lớp: BD09)
a)  Mục tiêu:
- Trang bị các kiến thức về phương pháp sư phạm đại học;
- Trang bị các kiến thức cơ bản về giảng dạy theo phương pháp hiện đại theo các chuyên đề quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Thời gian học: học trong giờ và ngoài giờ hành chính.
c) Đối tượng tham gia:
- Đối tượng diện bắt buộc: các giảng viên tập sự và các giảng viên chưa có chứng chỉ phương pháp sư phạm đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Chứng chỉ: Chứng chỉ do Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Đây là chứng chỉ bắt buộc để xét đạt chuẩn giảng viên đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
e) Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 7/2011.
f) Thời lượng: học trong 2,5 tháng, 3 buổi/tuần theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
2. Tiếp tục năm 2 của Lớp bằng II tiếng Anh
- Tiếp tục học theo chương trình và nội dung đã ký kết.
3.3. Các lớp thuộc các Dự án do Trường quản lý
- Trường dự kiến tổ chức 07 lớp trong khuôn khổ Dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” hợp tác với Đại học Saint Mary’s (Canada) do CIDA tài trợ (mã số từ DA01 đến DA07).     
- Ngôn ngữ: các lớp giảng bằng tiếng Anh (không qua phiên dịch)
- Các lớp học sẽ do Phòng TCCB phối hợp với Ban quản lý Dự án tổ chức. 
- Để thống nhất 1 đầu mối quản lý, các cán bộ, giảng viên xem phụ lục 1 kèm theo và đăng ký qua Phòng TCCB để tập hợp báo cáo Hiệu trưởng.

 

IV. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trên được đảm bảo từ các nguồn: NSNN, của trường và kinh phí xin tài trợ. 
V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
5.1. Đơn vị chủ trì điều phối: Phòng Tổ chức cán bộ
5.2. Trưởng các đơn vị thuộc trường
- Phổ biến công khai và quán triệt yêu cầu các cán bộ, giảng viên của đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch để đạt chuẩn các chức danh và đáp ứng yêu cầu công việc;
- Giao nhiệm vụ học tập cho các cán bộ, viên chức thuộc đơn vị. Đối với các đối tượng thuộc diện bắt buộc đi học, đề nghị đơn vị lập danh sách và gửi về Phòng TCCB trước ngày 25/6/2011 (theo mẫu 01)
- Có các cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, viên chức thuộc đơn vị đi học.
4.3. Các viên chức trong Trường
- Căn cứ vào vị trí công việc hiện tại và nhu cầu của cá nhân thực hiện đăng ký tham gia các lớp học. 
- Những người thuộc diện bắt buộc đi học để nâng cao trình độ song có lí do đặc biệt không thể tham dự được làm đơn đề nghị gửi Hiệu trưởng (qua Phòng TCCB) trước ngày 25/6/2011.
***
Việc triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển nguồn nhân lực của trường, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị trong trường tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ quy định.

Nơi nhận:
- Vụ TCCB – Bộ GD&ĐT (để b/c)
- Đảng ủy (để b/c)
- PHT P.C. Nghĩa (để chỉ đạo)
- Lưu TCCB, TH

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS. TS. Nguyễn Văn Nam

 Mau dang ky cac lop boi duong 2011.xls
Phu luc 1 - Cac lop thuoc Du an phat trien DNVN.doc
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn