slogan

Giới thiệu Phòng TCCB

1.GIỚI THIỆU CHUNG

 Phòng Tổ chức Cán bộ được thành lập ngày 25/1/1956 ( cùng với trường Kinh tế - Tài chính trung ương, tiền thân của Trường Đại học kinh tế quốc dân)

    · Địa chỉ: Nhà 7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

    · Điện thoại:

Tổng đài: 046280280.

Các số máy lẻ: Trưởng Phòng: 6266

Phó Trưởng Phòng: 6409

    ·E.Mail, Website: p.tccb@neu.edu.vn

 

 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số cán bộ của Phòng hiện nay có 08 người. Trong đó:

                                - PGS.TS : 01

     - Tiến sĩ: 01

- Thạc sỹ: 03

- Cử nhân: 03

 Lãnh đạo Phòng:
 

Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Thanh Hà

Phó trưởng Phòng: TS Vũ Văn Ngọc


3. KHEN THƯỞNG

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo: năm 1978, 1983; 2013...

- Bằng khen của Thủ t­uớng Chính phủ : năm 2001